Hüseyin Dede
Hüseyin Dede
Yazarın Makaleleri
Devletin DİP(P)’i
İdam sehpasına Enel Hak yazdım Kendi mezarımı dişimle kazdım Bir kordum, üşüdüm âlemi gezdim Kimi ataş, kimi küle benzetti Nesemi Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün'ün TBMM'ye Cemevi açılması için 07.05.2012 tarihinde başvuruda...
Maraş’tan Pozantıya ileri demokrasi oyunları
Ben kışın güzelliğini söylerim ne gelirse dilime Çünkü kış bir hazırlıktır soluğuma kıpkırmızı gülüme Nice kırmızı ayaklar gelip geçti o gün katar katar Kış günleri sözgelişi ben bir çöp bile almadım elime Altı kız bir...
Acıtır! Yüreklere ve bedenlere döşenen mayınlar
Bir dağ yangını içerim, Deli mayınlar döşenir damarlarıma, Kımsız bir öfke düşer de yoluma, Beni benden aşırır. Umut Altınçağ 28 Aralık tarihi yaklaştıkça boğazlarımız kurur. Ağlamak, ağıt yakmak sözümüzle, geleneğimizle çerağ...
Kurban
Klasik yazılı tarihin dilini konuştuğumuz ve onun algılamasının yansımasını yadsıdığımız doğrusal zamanın yılını tamamlıyoruz. Yalnız bu zaman bizlerin hayatı okumamıza, insansal ilişkilerimize, yakınlıklarımıza, candanlıklarımıza...
Kimlik’in “Halk”laşmasına karşı tahakküm
Seyyit Nesemi der ki, meydanda seril, Doğruyu söylersem üzerler derim, Şu dünyada olan hayr ile şerrim, Yazıldı defterime öyle gitti. Seyyit Nesemi Son günlerde Kürt sorunu üzerinde yaşanan gelişmeler tekrar umutların dillenmesini sağlamıştır....
Ey İnsan! İnsafsızlaşma, Ruhunu Dinle
Işk imamdur bize gönül cemaat, Dost yüzi kıbledür daimdür salat, Dost yüzin göricek şirk yağmalandı, Anınçün kapuda kaldı şeriat. Yunus Emre İnsanı biyolojik olarak doğadan ve varlıklardan ayıran en önemli özelliği düşünebilmesi,...
1980: Sonuç ve Asabiyyet
Sabahtan uğradım ben bir figana Bülbül ağlar ağlar güle getirir Bakin su feleğin çürük isine Her bir cefasını kula getirir ( Pir Sultan Abdal ) Bir taraftan DTK'nın barış adına Karadeniz Bölgesine düzenlemiş olduğu ziyaretler ve...
Neyin Asabiyyeti; Sebep mi? Demokratikleşmek mi?
Âdem'den ön âdem çok geldi gitti Mülk sahibi bu cihanı halk etti O yoğurdu yaptı hem o yarattı Yedi kez emeğim geçti bu deme Hatayi İbn Haldun'un ünlü kitabı olan Mukaddime'sinde siyaset, sosyal yaşam, tarih ve din üzerine...
Seyir İçin Olmaya, Ha(l)kk İçin Ola ( I )
Şalvarı şaltak Osmanlı Eyeri kaltak Osmanlı Ekende yok biçende yok Yiyende ortak Osmanlı Dadaloğlu 'Seyir İçin Olmaya, Ha(l)kk İçin Ola” makalemiz uzun olduğundan dört bölüme ayırarak geçişleri sağlayarak okuma ve çözümlemede...
Seyir İçin Olmaya, Ha(l)kk İçin Ola ( II )
…. Her sensin diyene eyleme minnetMahzuni Şerifim ereyim durusun Başına çalınsın gül yüzlü cennetSenin aşkın beni yaksın kavursun Dostluk pazarında olma muhannetHâsılı bildiğim 'Merdan Ali'sin” Cümle canım senin olsun en benimİki...
Seyir İçin Olmaya, Ha(l)kk İçin Ola ( III )
 Bir gülün çevresi dikendir hardır Bülbül har elinden ah ile zardır Ne olsa da kışın sonu bahardır Bu da gelir bu da geçer ağlamaDaimi'yem her can ermez bu sırra Gerçek kâmil olan yeter onura Yusuf sabır ile...
Seyir İçin Olmaya, Ha(l)kk İçin Ola ( IV )
Bildiğinden şaşmaz nasihat almaz Aslı münkir olan imlaya gelmez Hakkını yitirmiş, kendini bilmez Nefsiyle oynaşan pehlivan çoktur ( Genç Abdal ) Uzun makalemizin son bölümüyle Anayasa, Barış süreci, Reyhanlı Katliamı üzerinden kamplaşma...
Tuttum Aynayı Yüzüme, “Gezi” Göründü Gözüme
Siyaset meydanında galebeden çıkan o Siyaset kendi olmuş girmiş meydan içinde Tartmış kudret kılıcın çalmış nefsin boynuna Nefsini tepelemiş elleri kan içinde Sayrı olmuş iniler Kur'an ününü dinler Kur'an okuyan kendi kendi...
Veley ki “Biz Eksiğiz veya Değiliz” Sana Ne?‏
Ali evvel Ali ahir Ali candır Ali canan Ali batın Ali zahir Ali dindir Ali iman Ali tayyip Ali tahir Ali rahim Ali rahman Ali göründü gözüme Ali göründü gözüme ( Hilmi Ali Dedebaba, Tutum Aynayı Yüzüme, Ali Göründü Gözüme) Yukarıda ki...
Sunulur ALEVİLİK, YEZİT’in sofrasına İZZET ile…
Selamlar Erenler, Yoldaşlar; Alevi Kolektifi'nin devletin kirli ilişki ağlarıyla yeniden Aleviliği inşa etme girişimine karşı açıklaması altta verilerek, ilgililerle paylaşılmaktadır. Aşkla Sunulur ALEVİLİK, YEZİT'in sofrasına...