2017'de eğitim sisteminde neler değişti?

2017, eğitim sisteminde yapılan 7 kritik değişikliğe sahne oldu. Sınav sistemleri yine değiştirilirken Evrim teorisi müfredattan çıkarıldı. Sözleşmeli öğretmenlik geri geldi. Dünyada en mutsuz ve kaygılı öğrencilerin Türkiye'de yaşadığı ortaya çıktı.

26 Aralık 2017 Salı 10:05
2017'de eğitim sisteminde neler değişti?

DUVAR –  Türkiye’deki eğitim sistemi 2017 yılında da en çok tartışılan konulardan biri oldu. Hem liseye geçiş hem de üniversiteye giriş sınavları bir kez daha değişti. Eğitime ayrılan pay azaldı. Türkiye, dünya sıralamasında önceki yıllardan daha altlara düştü. Sözleşmeli öğretmenlik geri geldi. Gelişmeler eğitim sisteminin 2018 yılında da tartışmaların odağında olacağına işaret ediyor.

Türkiye’de 2017 yılında eğitimde yaşananları ve eğitim sisteminde yapılan değişiklikleri derledi. İşte bu yıl eğitimde yaşananlar:

TÜRKİYE, PISA’DA 2013’ÜN GERİSİNE DÜŞTÜ

2016 yılı biterken, Aralık ayında, 15 yaş grubu öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan biri olan PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) Testi 2015 sonuçları açıklandı. Üç yılda bir yapılan PISA Testi’nin sonuçları 2017’de eğitimde en çok gündem olan konulardan biriydi. Çünkü veriler hem Türkiye’nin diğer ülkelere göre durumunu hem de ülkenin eğitim politikalarına dair önemli sonuçlarını gösteriyordu.

EN MUTSUZ VE KAYGILI ÖĞRENCİLER TÜRKİYE’DE 

Türkiye’nin fen, matematik ve okuma becerilerinde 2003’ten bu yana yükselişte olan puanları 2015’te düşerek, 12 yıl önceki sonuçların altına geriledi. Sıralamada Türkiye, 70 ülke içinde fende 52. sırada, matematikte 49. sırada, okumada 50. sırada yer aldı. PISA 2015’in diğer sonuçları arasında, akranları arasında en mutsuz ve kaygılı olanların Türkiyeli öğrenciler olduğu yer alıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YENİDEN GETİRİLDİ

2016 yılının sonlarına doğru sözleşmeli öğretmenlik yeniden getirildi. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bu sistemi, öğretmen hareketliliğinin yüksek olduğu Kürt illerinde, öğretmenlerin eş ve özür durumundan dolayı atandıktan kısa bir süre sonra tayin isteme eğilimine karşı getirdiğini açıkladı. 2017 yılında öğretmen atamalarının tamamı sözleşmeli olarak yapıldı. Sözleşmeli öğretmenlerin eş ve özür durumuna göre tayin hakkının olmaması ve diğer özlük hakları tartışma konusu oldu.

BÜTÇEDEN EĞİTİME AYRILAN PAY DÜŞTÜ

Mart 2017’de Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bütçenin yüzde 17’sinin eğitime ayrıldığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TMEB) bütçe ödeneğinin merkezi yönetim bütçesine oranı 2010’dan (yüzde 9,84) 2016’ya (yüzde 13,38) kadar sürekli artmışken, 2017’de yüzde 13,18’e düştü ve 2017’de kamu bütçesinin daha düşük bir oranı MEB’e ayrıldı.

ÖĞRETMENE YETERLİLİK SINAVI VE KARİYER SİSTEMİ

MEB, yaklaşık 6 yıldır açıklanması beklenen Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023’ü yayımladı. Belgeye göre tüm öğretmenlar 4 yılda bir yeterlilik sınavlarına girecek. Bunun yanı sıra, 2018’in sonuna kadar yapılan gönüllülük faaliyetleri, okul dışı çalışmalar ve Öğretmen Akademileri’nde alınacak eğitimler gibi ölçütlere göre kariyer sistemi oluşturulacak.

SURİYELİ ÇOCUKLAR DEVLET OKULUNA

2017’nin gündemindeki konulardan biri de mülteci öğrenciler oldu. 2016-17 eğitim-öğretim yılında, MEB, 1, 5 ve 9. sınıflardaki Suriyeli öğrencilerin Geçici Eğitim Merkezleri (GEM) yerine devlet okullarına kaydedilmesi zorunluluğunu getirdi.  Türkiye’de okul çağında yaklaşık 850.000 Suriyeli çocuk yaşıyor.

ENGELLİLER İÇİN SINIRLI İYİLEŞME

2017’de, Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) ve Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) işbirliğiyle hazırlanan ‘Ders Kitaplarında Engellilik Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Sonuçlar, yıllardır ders kitaplarında görünmez olan engelliler açısından sınırlı iyileşmeye işaret ediyor. Araştırmada, farklı seviye ve branştan 37 kitap incelendi. Araştırmanın sonuçları arasında, ders kitaplarında engellilere yeterince yer verilmediği, kitaplardaki metinlerde, okuma parçalarında, görsellerde yer verilen kişilerin yalnızca yüzde 3’ünün engelli olduğu gibi sonuçlar yer alıyor.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 30’U MATEMATİK BECERİSİNDEN YOKSUN

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) her yıl hazırladığı ‘Küresel Eğitim İzleme Raporu’, bu yıl Eğitimde Hesapverebilirlik temasıyla 24 Ekim’de yayımlandı. Raporda Türkiye’ye dair çarpıcı sonuçlar bulunuyor. ERG Politika Analistleri raporu inceleyerek Türkiye’ye dair sonuçları derledi. Veriler, Türkiye’de öğrencilerin yüzde 30’unun matematik becerisinden yoksun olduğuna, engellilerin okul terkinde Türkiye’nin Avrupa’da birinci sırada olduğuna ve öğretmen özerkliğinin 2006’dan 2015’e dek giderek azaldığına işaret ediyor.

EĞİTİM SİSTEMİNDE 7 ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Bu gelişmelerin gündem olmasının yanı sıra yıl boyunca en çok konuşulanlar eğitim sisteminde yapılan değişiklikler oldu. 2017’de eğitim sisteminde 7 kritik değişiklik meydana geldi. Bu değişiklikler şöyle:

MEB, hazırlık içinde olduğu yeni öğretim programlarının taslağını 2017’nin ilk günlerinde açıkladı. Taslak öğretim programları 1 ay süreyle askıya çıkarıldı. Askı sürecinde alınan 180 binin üzerinde görüş, öneri ve katkının değerlendirilmesine dayalı olarak programlarda uygun görülen değişiklikler yapıldı ve yeni öğretim programları 2017-18 eğitim-öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanmaya başladı. Bu esnada, yeni öğretim programlarına dair temel eğitimden seçilen 3 bin 564 öğretmene eğitim verildi.

EVRİM TEORİSİ MÜFREDATTAN ÇIKARILDI

Öğretim programlarındaki değişiklikler arasında en çok tartışma yaratan konulardan biri ‘Evrim Teorisi’nin çıkarılması oldu. Değişikliği sivil toplum örgütleriyle veliler yargıya taşıdı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) taslak öğretim programı, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

TEOG KALDIRILDI

MEB, 2017-18 eğitim-öğretim yılının başlamasından kısa bir süre sonra, 19 Eylül 2017’de, üç yıldır uygulanan TEOG’un (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi) kaldırıldığını açıkladı. Gerekçesi, öğrencilerin üzerinde yarattığı sınav stresi olarak gösterildi. TEOG’un kaldırılması, sınava gireceğini düşünen ve eğitim yılına yeni başlayan 8. sınıfların ve ailelerin kafasında pek çok soru işareti oluşturdu. Yeni gelecek sisteminin açıklanması için bekleyiş başladı. TEOG’un kaldırıldığının açıklanmasından bir buçuk ay sonra 5 Kasım’da yeni sistem kamuoyuna duyuruldu.

SADECE SEÇİCİ LİSELERE SINAV

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sınav zorunluluğunun kalktığını, sadece isteyen öğrencilerin ‘seçici liselere’ girmek için sınava gireceğini, geriye kalanların ise adreslerine en yakın okula yerleştirileceklerini açıkladı. Özel okulların isterlerse kendi sınavlarını yapabileceğini duyurdu.

Bunun ardından, öğrencilerin evinin yakınındaki okula gitmek istememesi halinde ne olacağı, Anadolu’daki öğrencilerin özel okulların sınavına gelip gelemeyeceği, velilerin çocuklarını göndermek istedikleri okulun yakınına taşınıp taşınmayacağı gibi pek çok soru gündeme geldi.

Özel okullar bu yıl ayrı sınav yapmayacağını açıkladı.

Sistemin genel hatlarıyla açıklanmasının ardından 22 gün geçmişti ki sistemde değişikliğe gidildi. Sınavın 6 dersten 90 soruyu içereceği, öğrencilerin yalnızca 8. sınıfın müfredatından sorumlu olacağı duyuruldu.

Sınavla ilgili yeni detaylar her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. En son 13 Aralık’ta Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sınavla öğrenci alacak okulların fen liseleri ve proje okullardan oluşacağını belirtti. Her bölgede her okul türünden 9 okulun yer alacağını, mahalli yerleştirmede öncelikli kriterin tercih sırası ve öğrencinin evine ve eğitim gördüğü ortaokula yakınlık olacağını söyledi.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ DEĞİŞTİ

2017’nin kritik değişikliklerinden biri de üniversiteye giriş sisteminde yaşandı. 7 yıldır uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme (LYS) kaldırıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) getirildi. YKS kamuoyundaki pek çok tartışma ve önerilerle bir ay içinde 5 kez güncellendi. Son açıklanan haline göre, eski sistemde iki sınav (YGS ve LYS) toplamda 5 günde altı oturumda yapılıyordu. YKS ise iki günde üç oturumda tamamlanacak. Öğrenciler önce TYT’ye (Temel Yeterlilik Testi) girecek. Bu teste 120 sorudan oluşan Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere 120 soruyu yanıtlayacak. YGS’den farklı olarak tek bir puan türü olacak.

9 PUAN TÜRÜ 3’E DÜŞÜRÜLDÜ

150 puan ve üstü olanlar meslek yüksek okullarındaki programı tercih edebilecek ya da lisans programları için ikinci oturum olan AYT’ye de girecek. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1 (Tarih-1, Coğrafya-1), Matematik, Sosyal Bilimler-2 (Tarih-2, Coğrafya-2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) olmak üzere 160 soru sorulacak. Dil ile ilgili bir bölüm okumak isteyenler 80 soruluk yabancı dil testine girecek.

Öğrenciler yerleşmek istediği bölümün puan türüne göre soruları yanıtlayacak, her alandaki soruları yanıtlamak zorunda olmayacak. Lisans programlarına yerleşmek için AYT’deki sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil puanının en az birinin en az 180 puan olması gerekecek. Bu puanlar hesaplanırken ilk test olan TYT’deki puanın da %40’ı etkili olacak. Önceki sistemde lisan programlarına yerleşmek için ikinci aşama olan YGS’de, farklı tarihlerde 4 ayrı oturumda 4 sınava giriyor ve bu sınavlar sonucunda 9 puan türü hesaplanıyordu. Bu sene ise öğrenciler, lisans programları için Yabancı Dil testi dışında AYT olan ikinci oturumda tek bir sınava girecek ve sadece 3 puan türü hesaplanacak.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 22 İLDE ZORUNLU

MEB 2019’da, 54 ay ve üstü çocuklar için okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirmeyi planladığını açıkladı. Pilot uygulama, 2017-18 eğitim-öğretim yılında başladı. 22 ilde, 54 ay ve üstü çocuklar için okul öncesi eğitim zorunlu oldu.

SINIFLAR YABANCI DİL AĞIRLIKLI SINIF OLDU

MEB, yabancı dil eğitimindeki sıkıntıları aşmak ve öğrencilerin daha iyi yabancı dil öğrenebilmesini sağlamak için 5. sınıf müfredatını yeniden düzenledi. Buna göre, 5. sınıfın yabancı dil hazırlık sınıfı olmasına karar verildi. 2017-18 eğitim-öğretim yılında, uygulama, Türkiye genelinde seçilen 620 okulda pilot olarak hayata geçti.

Yaklaşık 110 bin öğrenci bu yıl 5. sınıfı hazırlık sınıfı olarak okuyor. Bu kapsamda ortaokul öğrencileri haftada 15 saat yabancı dil, 6 saat Türkçe, 4 saat Matematik, 3 saat Fen Bilimleri, 3 saat Sosyal Bilgiler, 2 saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 2 saat de seçmeli ders alıyor.

ÖĞRETMENLERE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

2017’de yapılan değişikliklerden biri de öğretmenler için performans değerlendirme sistemi getirilmesi oldu. Bakanlık, eğitimdeki kaliteyi artırmak ve öğretmenlerin ihtiyacını belirlemek için uygulamayı getirdiğini açıkladı. Uygulama, 12 pilot ilde hayata geçirildi. Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nde (MEBBİS) hazırlanan Performans Değerlendirme Modülü üzerinden başlatılan sistemde; okul müdürünün, velinin, öğrencinn, öğretmenin, zümre öğretmeninin girişleri ve öz değerlendirme bulunuyor. Herkesin ayrı puanlama yapacağı sistemde, değerlendirme formu ”çok az”dan “çok iyi”ye beş derecede dolduruluyor. Öğretmenler, belirlenen yeterliliklere göre değerlendirilecek. Pilot uygulamanın ardından tüm Türkiye’de uygulanacak sistem, bazı çevrelerde eleştirilmeye devam ediyor. Bu sistemin, öğretmenin itibarını zedeleyeceği, çalışma barışını etkileyeceği ve tehdide dönüşeceği belirtiliyor.

REHBER ÖĞRETMENLERE NÖBET GELDİ

Taslağı ortaya çıktığı günden beri tartışılan “Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği” 10 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenlerine nöbet tutma, sınavlarda görev alma şartı getirildi. Ayrıca, rehber öğretmenlerin görevlerine, eğitimlerini hastanede veya evde yapan öğrencileri ziyaret de eklendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.