'Çılgın proje'ydi harabe oldu

İzmirliler, Binali Yıldırım’ın seçilemeyince yarım bıraktığı seçim vaadlerini konuşuyor.

20 Ekim 2014 Pazartesi 09:33
'Çılgın proje'ydi harabe oldu
İzmirliler, Binali Yıldırım’ın seçilemeyince yarım bıraktığı seçim vaadlerini konuşuyor.

AKP’li Yıldırım, Büyükşehir Belediye başkanlığı için Konak Tüneli ile oy istedi. Sandıkta hüsrana uğrayınca Ankara’ya döndü. Çılgın projesiyle çile bıraktı.

İzmir, ye­rel se­çim­de AK­P’­nin en çok önem­se­di­ği şe­hir­di. 30 Mar­t’­ta­ki se­çim­de par­ti­nin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı olan es­ki Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım, ya­rı­şa çıl­gın pro­je­ler­le gir­di. Se­çi­le­me­yin­ce pro­je­le­ri ya­rım bı­rak­tı. İz­mir­li­le­re de Yıl­dı­rı­m’­ın va­ad­le­ri­nin çi­le­si kal­dı.

Tü­nel SİT ala­nı­na ya­pıl­dı

Yıl­dı­rım, Ko­nak için tü­nel pro­je­si ha­zır­la­dı. Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, tü­nel ya­pım işi­ni iha­le­siz ola­rak 150 mil­yon TL’­ye Ege As­falt A.Ş.’ye ver­di. An­cak; he­ye­lan ve SİT böl­ge­le­ri içe­ri­sin­de ol­du­ğu için eleş­ti­ri­len tü­ne­lin ya­pı­mı se­çim son­ra­sın­da dur­du. Geriye sorunlar yumağı kaldı. Tü­nel yü­zün­den du­var­la­rı çat­la­yan, ze­min­le­ri ka­yan ev­ler­de otur­mak zo­run­da ka­lan böl­ge hal­kı, ikin­ci şo­ku ‘a­ce­le ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı­’ ile ya­şa­dı. Der­nek ku­ra­rak hak­la­rı­nı ara­yan va­tan­daş, “Ha­sar gö­ren ev­ler­de kor­ku için­de ya­şı­yo­ruz. Bu böl­ge­de bü­yük rant var. Evi­mi­zi eli­miz­den al­mak is­ti­yor­la­r” di­ye­rek is­yan et­ti.

‘Ye­ni bir Su­lu­ku­le ol­ma­sı­n’

İn­şa­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı İz­mir Şu­be Baş­ka­nı Ay­han Emek­li, böl­ge­de­ki durum için şöy­le dedi: “San­ki o böl­ge­ için fark­lı plan­lar ya­pı­lı­yor. Ak­la ne yazık ki Su­lu­ku­le ör­ne­ği ge­li­yor. Di­le­rim Beş­te­pe­le­r’­in akı­be­ti öy­le ol­maz.”

Vatandaşlar ne di­yor?

Al­tı­mı­zı oy­du­lar

Mu­har­rem Koç (Du­ate­pe Muh­ta­rı):

Se­çim dö­ne­mi bir bak­tık al­tı­mı­zı oyu­yor­lar. Çok so­run­lu olan ev­leri bo­şalt­tık. Ev sa­hip­le­ri ise şim­di ki­ra­da otu­ru­yor. Ka­lı­cı çö­züm bu­lun­sun. Dev­le­tin mağ­du­ri­ye­ti­mi­zi gi­der­me­si­ni is­ti­yo­ruz.

Hak gas­pı var

Ay­şen Aşık (Ev ha­nı­mı):

Du­var­lar çat­la­dı, ev­ler bir­bi­rin­den ay­rıl­dı. Ne­den hak­kı­mı­zı gasp edi­yor­lar? Bu­ra­lar çok de­ğer­li, tam mer­ke­zi yer­ler. Bi­ri­le­ri biz­le­ri ma­hal­le­den çı­kar­tıp, zen­gin­le­re peş­keş çek­me­yi plan­lı­yor.

Biz bi­at et­me­yiz

Gür­can Da­lı­cı (Ko­nak Ye­şil­de­re Mağ­dur­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı):

Bizim ma­hal­le­mi­ze ge­ce­kon­du di-­yor­lar. Fakat asıl ge­ce­kon­du alt­ta­ki tü­nel. Biz on­la­rın is­tedi­ği gi­bi bi­at et­me­yeceğiz. Hak­kı­mı­zı so­nu­na ka­dar ara­ya­c
a­ğız.
SÖZCÜ

Son Güncelleme: 20.10.2014 09:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.