Asgari ücret tespit komisyonu dün Türk-İş ile TİSK temsilcileri ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı basın açıklamasının ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Tüm taraflar asgari ücretin enflasyon üzerinde zamlanmasında uzlaştıklarını belirtti. Bakan Bilgin’in açıkladığı işveren ve işçiyle yapılan anket çalışmasına göre ise 3 bin 500 ile 4 bin lira arasında bir rakam çıktı. Açıklamada görüşmelerin 4 toplantıda bitirilmek istendiği de belirtildi.

Emeğin ucuzlatılması kabul edilemez

Komisyona en fazla işçi üyeye sahip olma sıfatıyla işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ adına Genel Sekreter Ramazan Irgat katıldı. Enflasyon ve döviz kurundaki artışların etkisiyle alım gücünün büyük oranda düştüğünü, salgındaki kısa çalışma, ücretsiz izin, evden-uzaktan çalışma gibi uygulamaların gelirlerde azalmaya yol açtığını belirten Irgat, “Asgari ücret en az ücrettir, genel bir verilebilecek ücret gibi algılanıyor. Bu yanlışı ortadan kaldırmalıyız. Asgari ücret alan kişi sayısı azalmalıdır. Ülkemizin, işverenin yapması gereken budur. Bunun yolu da anayasal hak olan örgütlenmeyi, toplu pazarlığı sağlamaktır” dedi.

Irgat, iktidarın döviz kurundaki artışa yönelik emeğin ucuzlatılarak yabancı sermayeyi çekme fikrini de sert bir dille eleştirerek “Diğer maliyetler düşürülmeden sadece emek ucuzlatılmaya çalışılıyor. Bunun sonucunda yaşayarak görüyoruz ki asgari ücretle bir aile geçinemez” diye konuştu.

Patronlar devletten destek istiyor!

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç da toplantı öncesi söz aldı. Koç, işverenler için prim desteğinin devamını isterken, vergi yükünün de hafifletilmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Bilgin ekonomi politikaları nedeniyle sorunlar ortaya çıkacağını belirterek “Önemli olan ortaya çıkan sorunları sosyal politikalarla çözme, daha büyük sorunlara yol açmasını önleme yanında daha iyi seviyeye getirmedir. Asgari ücret bu politikalar içinde önemli bir araçtır” dedi. Bilgin işveren ve işçi kesimi ile yaptıkları anket çalışmasını da paylaştı. İşçi ve işveren kesiminin çoğunluğunun beklediği asgari ücret ortalaması 3 bin 750 lira.

İşverenden işten çıkarma sinyali

Ankete katılan işverenlerin yüzde 34’ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında cevabını verdi. İşverenlerin yüzde 19,3’ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, yüzde 13,7’si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Ankete katılan işverenlerin yüzde 74,3’ü, asgari ücretin artırılmasının işten çıkarmalara yol açacağını söylerken, yüzde 25,7’si ise hayır yanıtını verdi.

Yüzde 61’in hanesine tek ücret giriyor

Ankete katılan işçilerin asgari ücrete yönelik beklentileri ise yüzde 37,3’ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira, yüzde 13’ü ise 4 bin-4 bin 500 lira arasında olması gerektiğini bildirdi. Asgari ücretin 4 bin 500 lira üzerinde olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 21,8 oldu. Ankete katılanların yüzde 61’i ailede tek çalışan kişinin kendisi olduğunu belirtti. Ayrıca katılımcıların yüzde 13’ü ek iş yaptığını söyledi.

İkinci komisyon toplantısının 7 Aralık günü TÜRK-İŞ’in ev sahipliğinde, üçüncü toplantının ise TİSK’in ev sahipliğinde yapılacak. Son toplantı için tarih açıklanmadı. Ancak 9 Aralık perşembe gününe çok yakın bir tarihte tarafların son kez bir araya gelip ücreti tespit etmesi bekleniyor.

***

Bakanlık önünde eylem

Asgari ücret tespit komisyonunda temsiliyet hakkı verilmeyen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yarın saat 12.00’de Ankara’da Çalışma Bakanlığı önünde bir araya gelecek. Yapılacak basın açıklamasında talepler dile getirilecek. DİSK’in talepleri arasında asgari ücretten vergi alınmaması ve net 5 bin 200 lira olması bulunuyor. Ayrıca en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve diğer ücretlerin de asgari ücret oranında artırılması talep ediliyor. (BirGün)