CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:

“Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş./BOTAŞ’ın 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarındaki faaliyet kar-zarar ve net kar-zarar tutarları ne kadardır?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş./BOTAŞ tarafından 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında hangi ülkelerden ne kadar miktarlarda doğalgaz alımı gerçekleştirilmiştir?

22 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş./ BOTAŞ’ın hangi yurtiçi ve yurtdışı bankalarında ve finans kurumlarında (Off Shore hesaplar dahil) ne kadar tutarlarda vadeli ve vadesiz mevduatları bulunmaktadır?

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. /BOTAŞ tarafından aracılık, komisyonculuk, müşavirlik veya benzeri her türden faaliyetleri gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti devlet kademesindeki görevlilere, bürokratlara ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve vatandaşı olmayan yabancı gerçek ve tüzel kişilere yurt içi ve yurt dışındaki banka hesaplarına (Off Shore hesaplar dahil) aktarılmak suretiyle ödemeler yapılmış mıdır?

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş./BOTAŞ tarafından kimlere ne kadar tutarlarda kar payı, jestiyon ve huzur hakkı ödemeleri yapılmıştır?

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında BOTAŞ bağlı ortaklığı BOTAŞ International Ltd. Şti. (BIL) tarafından aracılık, komisyonculuk, müşavirlik veya benzeri her türden faaliyetleri gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti devlet kademesindeki görevlilere, bürokratlara ayrıca bunlar dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve vatandaşı olmayan yabancı gerçek ve tüzel kişilere yurt içi ve yurt dışındaki banka hesaplarına (Off Shore hesaplar dahil) aktarılmak suretiyle ödemeler yapılmış mıdır?

22 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla BOTAŞ International Ltd. Şti. (BIL)’nin hangi yurtiçi ve yurtdışı bankalarda, finans kurumlarında (Off Shore hesaplar dahil) ne kadar tutarlarda vadeli ve vadesiz mevduatları bulunmaktadır?

24 Aralık 2012 tarih ve 2012/4152 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 22.01.2013 tarih ve 28536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla TPAO’dan BOTAŞ’a devri yürürlüğe giren Turkish Petroleum International Company Limited Şirketi - TPIC tarafından 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında aracılık, komisyonculuk, müşavirlik veya benzeri her türden faaliyetleri gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti devlet kademesindeki görevlilere, bürokratlara ayrıca bunlar dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve vatandaşı olmayan yabancı gerçek ve tüzel kişilere yurt içi ve yurt dışındaki banka hesaplarına (Off Shore hesaplar dahil) aktarılmak suretiyle ödemeler yapılmış mıdır?

22 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla Turkish Petroleum International Company Limited Şirketi’nin hangi yurtiçi ve yurtdışı bankalarında ve finans kurumlarında (Off Shore hesaplar dahil) ne kadar tutarlarda vadeli ve vadesiz mevduatları bulunmaktadır?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. / BOTAŞ‘ın sermaye payının yüzde 35 olduğu iştiraki Turusgaz Taahhüt Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında aracılık, komisyonculuk, müşavirlik veya benzeri her türden faaliyetleri gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti devlet kademesindeki görevlilere, bürokratlara ayrıca bunlar dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve vatandaşı olmayan yabancı gerçek ve tüzel kişilere yurt içi ve yurt dışındaki banka hesaplarına (Off Shore hesaplar dahil) aktarılmak suretiyle ödemeler yapılmış mıdır?

22 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla Turusgaz Taahhüt Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin hangi yurtiçi ve yurtdışı bankalarda, finans kurumlarında (Off Shore hesaplar dahil) ne kadar tutarlarda vadeli ve vadesiz mevduatları bulunmaktadır?”