Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şubesi Başkanı Gökçe Doğan arasında imzalanan protokol kapsamında, genel hayatı etkileyecek ölçekteki deprem, heyelan, kaya düşmesi, yangın, kaza, meteorolojik afet, nükleer ve kimyasal madde kazaları ve nüfus hareketleri ile ilgili acil durumlar ve afetlerin yanı sıra bu konularla ilgili eğitim ve tatbikatlarda Acil Durum telsiz haberleşme çevrimi hizmetlerinin temin edilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte, halkın acil yardım taleplerini ilgili makamlara iletmesini de mümkün kılan alternatif haberleşme düzenlerin kurulması, İzmir'deki ve komşu vilayetlerdeki belediyelerle irtibatın sağlanması, amaçlara yönelik ortak altyapıların oluşturulması, gönüllülüğün yaygınlaştırılması ve gönüllü katılımcılığın çeşitlendirilmesine yönelik eğitim, tatbikat, yarışma yapılması ve müşterek çalışmalar yapılması, her yaştan katılımcılara uzay, havacılık, haberleşme konularında eğitimler, farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi de protokol amaçları arasında yer alıyor.

Gönüllülere eğitim verilecek

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şubesi, kılavuzluk, arama ve kurtarma, yangın söndürme, ilk haber alma ve halkın acil yardım taleplerinin iletilmesi konularının yanı sıra Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olmayan Belediye personellerine ve gönüllü vatandaşlara Temel Telsiz Kullanım eğitimi verecek. Ayrıca TRAC yetkilileri, telsiz altyapılarının işlerliğini izleyerek gözlemledikleri sorunları ve çözüm yollarını Çiğli Belediyesi’ne bildirecek, sistemin olası afetler ve acil durumlarda sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda destek verecek.

İlk deneme Gümrükçü’den

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şubesi’nin 8 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen Çiğli İklim Eylem Planı Çalıştayı’nda kurduğu tanıtım standını ziyaret eden Başkan Utku Gümrükçü, stanttaki telsiz aracılığıyla çeşitli bölgelerdeki telsiz gönüllüleri ile görüşme gerçekleştirerek haberleşme sisteminin ilk denemesini yaptı.

Başkan Gümrükçü: “Çiğli’yi afetlere karşı dirençli kılacağız”

Doğal afetlere karşı hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Başkan Gümrükçü, “2020 yılında meydana gelen elim İzmir depreminin ardından hız verdiğimiz doğal afetlere karşı hazırlıklarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Afet anında ve sonrasında karşılaştığımız en önemli sorunların başında haberleşme geliyor. Aşırı yüklenme dolayısıyla iletişim kesintileri yaşanıyor. Bu durum da hayati sonuçlara yol açabiliyor. Geçmişte yaşadığımız bu acı tecrübeleri göz önünde bulundurarak Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şubesi ile haberleşme alanında iş birliği protokolü imzaladık. Oluşturulacak altyapı ile olası doğal afetlerde iletişim kesintisi yaşamayacağız. Çiğlimizi afet anlarında dirençli kılmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.