Çiğli Kent Konseyi ve Ekoloji Meclisi üyeleri, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri ile bir toplantı yaptı. Bilgilendirme toplantısına, heyelan bölgesinde uzun yıllardır gözlem ve araştırmalar yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Erhan İçöz de katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu ve ilgili dairelerin yöneticileri bir sunum yaparak Çiğli Kent Konseyi Başkanı İbrahim İncesu ve Kent konseyi üyelerine Çiğli’nin uzun yıllardır en büyük sorunlarından olan çöp depolama alanı ve heyelan konusunda kapsamlı bir bilgilendirme yaptılar.

Çiğli Kent Konseyi ve Ekoloji Meclisi üyeleri tarafından, Harmandalı’nda yaşanan heyelan ve çöp dökümünün devam etmesinin yarattığı mağduriyetler sunum sırasında dile getirildi. Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi çevresinde gerçekleşen heyelan sonucu evlerinden çıkmak zorunda kalanlar ile ilgili olarak ciddi mağduriyetler olduğunu belirten Çiğli Kent Konseyi ve Ekoloji Meclisi üyeleri, alanın derhal ‘Afete Maruz Bölge’ ilan edilmesi gerektiğini belirtti. İBB yetkilileri Afete Maruz Bölge ilanı için gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla durumun AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) İl Müdürlüğü’ne bildirildiğini ve onların değerlendirmesinde olduğunu ifade ettiler.

Bölgede yaşanan heyelan sonrasında sebepleri ve yapılması gerekenler üzerine İBB tarafından kısa zaman önce hazırlatılan  akademik raporlar ve bu raporlar doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilerek toprak kaymasının yaşanan doğal afetler sonrasında oluştuğunun bilimsel olarak ortaya konduğunun ve sebebinin atık bertaraf tesisi olmadığını belirten İBB yetkilileri, tesisin de toprak kaymasının mağduru olduğunu, bölgenin ivedilikle Afete Maruz Bölge ilan edilmesi gerektiğini ancak bu taleplerine AFAD tarafından henüz karşılık verilmediğini belirttiler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile yapılan görüşme sonunda; Çiğli Kent Konseyi’nin çağrısı ile, Odalar, Baro, Üniversiteler, İBB, Çiğli Belediyesi ve çevre örgütleri temsilcilerinin katılımı ile özellikle Harmandalı bölgesindeki heyelan sorununun ele alınacağı teknik bir toplantı yapılması ve devam eden süreçte kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla geniş çaplı bir toplantı yapılması konusunda karar alındı.