Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye yönelik Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için açtığı davada karar açıklandı.

ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel adına açılan davada Danıştay 10. Dairesi yürütmenin durdurulması talebini 2 üyenin kabul, 3 üyenin ret oyuyla reddetti. Karara karşı, Danıştay Dava Daireleri Kurulu'na itiraz başvurusu yapılacak.

Çıkan ret kararıyla ilgili olarak ÇYDD'den yapılan açıklamada, "Ülkemizin ve hukuk sistemimizin içinde bulunduğu durum karşısında sonuç olumsuz da olsa ümit vericidir. Doğru bildiğimiz yolda tüzüğümüz ve çalışma ilkelerimiz doğrultusunda sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz" denildi.