Hasan Çerçioğlu

“O güzel insanlar o güzel atlara binip gittiler” demişti Yaşar Kemal. O güzel insanlar kervanına Teslim Töre de katıldı. 1968 kuşağının yiğit bir devrimcisiydi. Yaşamı boyunca kendini devrime adamış, devrimci mücadele uğrunda bir an olsun ayrılmamış, sürekli devrimci mücadeleye bağlı kalmıştı.

1968, dünyada devrimci mücadelenin zirve yaptığı yıllardı. Küba Devrimi, Castro ve Che Guavere’nin önderliğinde başarıya ulaşmış; Amerikan emperyalizmine büyük bir darbe indirilmişti. Vietnam’da, Angola’da ABD emperyalizmi yenilmiş, dünyanın değişik ülkelerinde emperyalizme karşı mücadeleler baş göstermişti. Fransa’da başlayan 68 hareketi ülkemize de sıçramış; önce üniversitelerde boykotlarla başlayan mücadeleden sendikalar ve demokratik kitle örgütleri ve toplumun tüm ezilen kesimleri etkilenmişlerdi. THKO ile THKP-C gibi örgütler bu dönemde kurulmuştu. Teslim Töre, bu dönemde THKO’nun Akçadağ - Malatya bölgesinde harekete katılmış, Akçadağ’ın Cıbo Mağarası’nda başlayan gerilla mücadelesi, Gölbaşı ilçesinin İnekli Köyü’ndeki katliamla son bulmuştu.

31 Mayıs 1971 günü Nurhak’ta, İnekli Köyü yakınlarında, Kürecik Amerikan Radar Üssü’nü basmak için yola çıkan Sinan Cemgil, Alpaslan Özdoğan ve Kadir Manga, bir muhtar tarafından ihbar edilmeleri sonucu jandarma tarafından kuşatılmış ve girdikleri çatışmada katledilmişlerdi. Gruptaki diğer kişilerden Mustafa Yalçıner ağır yaralanmış, Hacı Tonak yakalanmış, Metin Güngörmüş ve Ahmet Erdoğan ise kaçmışlardı. Teslim Töre gerillaya cephane temini için birkaç gün önce gruptan ayrılmıştı. Daha sonra 6 Haziran’da yakalanan Güngörmüş ve Erdoğan, Yalçıner ve Tonak’la birlikte THKO davasından yargılanmışlardı. Çatışma sonrası cenazeleri almaya gelen Sinan Cemgil’in babasının yaptığı konuşmada, “Ben varlıklı bir aileden geliyorum. Kendim öğretmenim. Ekonomik durumum oldukça iyidir. Oğlumu en iyi şekilde yetiştirdim. En iyi okullarda okuttum. Ülkenin en güzide üniversitesi olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde okuyordu. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Bu sonuç olmasa yüksek mühendis çıkacak ve o da varlıklı bir hayat yaşayacaktı. Fakat o sizin iyiliğiniz için öldü. Bunu bilesiniz diye söylüyorum” demişti.

Akçadağ ilçesinin Gölpınar Köyü’nde 1939 yılında doğan Şeker’in oğlu Teslim Töre, 1963 yılında TİP üyesi olmuş; 1965 yılında Akçadağ TİP ilçe başkanlığına seçilmişti. 1969 yılında Vahap Erdoğdu’yu desteklemek amacıyla “Yüce Türk Halkına” başlıklı bir bildiriye imza attığı için Raşo Ali Erdoğdu, Hacı Tonak, Köse Polat, Süleyman Kırteke olmak üzere altı arkadaşıyla birlikte tutuklanıp Malatya Cezaevi’ne girdi. 3 ay sonra Av. Halit Çelenk’in savunmasıyla serbest bırakıldılar. İnekli Köyü katliamından sonra Teslim Töre, Suriye’ye geçti...

12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası yurt dışında yaşamak zorunda kalmıştı.

1982’de 8 Türk ve Kürt örgüt ve partisinin içinde yer aldığı Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesi’nin (FKBDC) kuruluşunda yer aldı. TKEP adına bu cephenin yönetiminde yer alan Teslim Töre, 1984’de Sol Birlik adında, 7 Kürt ve Türk parti ve örgütünün içinde yer aldığı bir platformun kuruculuğunda ve yönetiminde yer almıştır.

Ağustos 1988’de tekrar Türkiye’ye döndü. 5 yıl İstanbul’da TKEP sekreteri olarak illegal çalışmalar yaptı. 1993’de İstanbul’da yakalandı. Cezaevine kondu. 11 Eylül 2001’de tahliye oldu.

Cezaevinde, Birleşik Sosyalist Parti’nin (BSP) kuruluşunda, kurucu üye olarak yer aldı. BSP’nin Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) ile 1994’de ittifak yaparak oluşturmuş olduğu seçim platformunun milletvekili adayı olarak Gaziantep’de seçime katıldı.

Töre, cezaevinde 1996’da kurulan Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) kurucu üyesi oldu. Cezaevinden tahliye olduktan sonra, politikaya kurucu üyesi olduğu ÖDP ile devam etti. 2002’de yapılan parti kongresinde ÖDP’nin parti meclisi üyeliğine seçildi.

Töre’ye 2004 tarihli duruşmada 22 yıl hapis cezası verildi, iyi halinden dolayı 18 yıla indirildi. Karar savcı tarafından temyiz edildi.

Töre, 2003 tarihinde İsviçre’ye gelerek iltica talebinde bulundu. Bu tarihten itibaren yurt dışında yaşadı. 24 Kasım 2019 günü Almanya’nın Bern kentinde yaşama veda etti. Ama devrimci mücadele devam ediyor.

Bu nedenle diyebiliriz ki, her sağlam bilince sahip devrimciler gibi devrimlerin de süreceğine ilişkin umudumuzu hiçbir zaman yitirmemeliyiz. İşte diyoruz ki devrimciler ölür devrimler sürer…