Sayıştay Başkanlığı, 2019 yılı Dokuz Eylül Üniversitesi Denetim raporunu açıkladı. Raporda farklı bulgulara rastlandı ve düzeltilmesi istendi. Denetim görüşünü ilgilendirmeyen tespit ve değerlendirmeler bölümünde üniversitenin borcuna dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi:

“İşletmenin ödenmemiş borçları çok yüksek olup (351.937.005,65 TL) bu durum işletmenin sürekliliği için ciddi bir risk oluşturmaktadır. 2019 yılında üniversite hastanelerinin borçlarının hazine tarafından üstlenilmesi biraz rahatlamaya sebep olmuş olsa da; verilen maddi desteğin kredi mahiyetinde olması ve geri ödenmesi gerektiği hususu göz önüne alındığında; mali krizin sadece biraz ötelendiği, geri ödeme zamanı geldiğinde bu durumun yine işletmenin mali yeterliliği üzerinde olumsuz etki yapmasının yüksek bir olasılık olduğu değerlendirilmiştir. Nitekim İşletme ilgili düzenleme çerçevesinde Hazineden toplam 122.531.023,58 TL tutarında kredi kullanmıştır. Ancak İşletmenin 2019 yıl sonu itibariyle borçları kullanılan kredi tutarı kadar (122.531.023,58 TL) azalmamış, aksine daha da yükselmiştir.  (2018 yıl sonu itibariyle 233.317.228,66 TL olan borç 2019 yıl sonu itibariyle 351.937.005,65 TL’ye yükselmiştir.) Bu durum; borçları için Maliye Hazinesi tarafından İşletmeye kredi açılması şeklinde getirilen çözümün geçici olduğu ve sorunları çözmekte yetersiz kaldığının göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Kamu idaresi tarafından gönderilen cevapta; bulguya konu hususa değinilmemiş, sadece işletmenin gelir-gider dengesizliğine yol açan nedenler ve çözüm önerileri sıralandığından raporda yer almasına gerek duyulmamıştır”