Adil Kentler Derneği’nin yürütücülüğünde “Hayvan Hakları için Harekete Geçiyoruz” projesi çerçevesinde düzenlenecek olan “Diyalog Toplantısı” 26 Ekim 2021 Salı günü İzmir Tarihi Havagazı Fabrikasında gerçekleştirilecek.

“Hayvan Hakları İzmir Yerel Eylem Planı Diyalog Toplantısı’na Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katılacak. Toplantıda “Hayvan Hakları, Uluslararası ve Ulusal Mevzuatta Mevcut Durum Analizi, Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Bakış” oturumunda yapılacak çerçeve sunumlarının ardından, katılımcılar çeşitli stratejik hedeflere dönük olarak kurulacak masalarda görüş ve önceliklerini ortaya koyarak, oluşturulacak Hayvan Hakları İzmir Yerel Eylem Planı için karşılıklı iletişim ve diyalog ortamının oluşması amaçlanıyor.

Katılım Formu : https://l24.im/o3a

İletişim: [email protected] 0542 436 1881

PROGRAM

26 EKİM 2021 TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI

09.00-10.00: Kayıt ve Gruplara Dağılım

10.00-10.30 Protokol Konuşmaları

1030-10.45: Diyalog Toplantısı Nedir?

10.45-11.00: Çay-Kahve Molası

11.00-12.00: Hayvan Hakları, Uluslararası ve Ulusal Mevzuatta Mevcut Durum Analizi, Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Bakış

12.00-13.00: Öğle Yemeği

13.00-14.00:Gruplar alt stratejik hedefler, öncelikler tartışılıyor?

14.00-14.15:Çay-Kahve Molası

14.15-15.15:Gruplar karar alıcı mekanizmalara önerilerini hazırlıyor?

15.15-15.30 Çay-Kahve Molası

15.30-17.00 Grup sunumlarının gerçekleştirilmesi

17.00-17.30 Genel Değerlendirme, Kapanış