Halkların Demokratik Partisi (HDP) kadın vekilleri çocuklara yönelik cinsel saldırı suçlarına ilişkin Meclis'e ortak imzalı araştırma önergesi sundu.

Kadın vekiller ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlanması istemiyle de çocuk istismarını meşrulaştıran söylemlerdeki artış ve çocukların içinde bulunduğu riske dikkat çektikleri soru önergelerini de TBMM'ye sundu. 

Araştırma önergesinde özetle şu ifadeler yer alıyor:

"Çocuklar, en çok güçlendirilmesi gereken bireyler"

"Uluslararası sözleşmelerin ve çocuk haklarına ilişkin mevcut yasaların etkin bir şekilde uygulanmaması ve çocuk istismarına karşı bütünlüklü bir politikanın oluşturulmaması; Türkiye'de çocuğa yönelik cinsel istismarın önlenememesinin temel sebebidir. Çocuklar, maruz kaldıkları şiddet ve cinsel istismar başta olmak üzere pek çok konuda sesini en az duyurabilen ve bu nedenle de en çok güçlendirilmesi ve desteklenmesi gereken bireylerdir.

Yıllardır ifade ettiğimiz gibi aslında yapılması gereken, Çocuk Hakları Bakanlığının kurulması, Çocuk Hakları Daimi Komisyonunun Mecliste oluşturulması ve çocuk hakları konusunda bütünlüklü politikaların uygulanmasıdır.

"Çocuğa yönelik hizmetler izlenmeli"

Çocukların cinsel ve her türlü istismarını önlemek, devletin birincil yükümlülüğüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için düzenli olarak çocuğa yönelik hizmetlerin izlenmesi, bunun için veri toplanması ve analiz edilmesi gerekmektedir. Çocukları ev ve okul gibi bulundukları her ortamda izleyen, çocukların kolaylıkla ulaşabileceği başvuru mekanizmaları oluşturmayan, çocuklarla çalışan kurumların personelini bir standarda tabi tutmayan, bu kurumları ruhsatlandırırken çocuk istismarına karşı önlemler almayan hükümetin, ilgili Bakanları başta olmak üzere, bu istismardan sorumlu olduğunu bir kez daha ifade etmek isteriz.

Bu sebeplerle, çocuk istismarıyla ilgili veri toplama, izleme, araştırma ve çocuklara yönelik cinsel saldırı suçlarının gerçekleşmeden önlenmesi amacıyla gerekli yasal ve idari tedbirleri almak için Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz."

"Çocuğa karşı istismardan kaç kişi ceza aldı?"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle sunulan soru önergesinde ise şu sorular yöneltildi:

  • Türkiye'nin tarafı olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesi "Taraf Devletler, çocuğun ana–babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar" hükmünü amir olup Bakanlığınız çocukların üstün yararını korumak için hangi tedbirleri almaktadır?
  • Anayasa Mahkemesi kararı, devletin çocuğun maruz kaldığı cinsel istismara dair sorumluluğunu bertaraf etmekte olup, Bakanlığınız bu kararın çocuklar için doğuracağı olası sakıncalara dair hangi önlemleri almıştır/alacaktır?
  • Bakanlığınız, çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarını engelleyecek düzenlemeler yapılması ve bu meseleyle ilgili etkin bir mücadele yürütülmesi amacı ile hangi çalışmaları hayata geçirecektir?
  • Basın yayın organlarında "çocukların evlenebileceği", "doğum yapabileceği" şeklinde ve çocuğun üstün yararını tehlikeye atan açıklamalara ilişkin Bakanlığınız hukuki süreç başlatmış mıdır?
  • Geçtiğimiz günlerde Akit Tv'de yayınlanan ve çocuğun cinsel istismarını meşru gösteren açıklamalara dair neden hala bir açıklama yapmadınız? Bu programa ve programda yapılan açıklamalara dair hukuki süreç başlatacak mısınız?
  • Son on beş yıl içerisinde kaç çocuk istismara uğramıştır? Yıllara ve şehirlere göre dağılım ne şekildedir?
  • Son on beş yıl içerisinde çocuğa karşı istismardan kaç kişi ceza almıştır, kaçı halihazırda cezaevindedir? Mükerrirlerin sayısına dair bir istatistik mevcut mudur?
  • Bakanlığınız halihazırda kaç istismar davasında müdahildir? Bakanlığınızın dahil olduğu kamu davalarında faillerin etkin bir şekilde yargılandığı ve ceza aldığı vaka sayısı nedir?
  • Bakanlığınız cinsel istismar mağduru olan çocuklara ve ailelerine psikolojik destek sunmakta mıdır?
  • Çocuğa yönelik istismarın önlenmesi için toplumun sizden beklentisi olan bütünlüklü politikaları ne zaman hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz?

Araştırma önergesini imzalayan ve soru önergesini TBMM'ye ayrı ayrı sunan milletvekilleri şöyle:

Ayşe Acar Başaran, Ayşe Sürücü, Dersim Dağ, Dilan Dirayet Taşdemir, Dilşat Canbaz Kaya, Ebru Günay, Fatma Kurtulan, Feleknas Uca, Filiz Kerestecioğlu, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Muazzez Orhan, Nuran İmir, Oya Ersoy, Pero Dundar, Remziye Tosun, Semra Güzel, Serpil Kemalbay, Şevin Coşkun, Tülay Hatimoğulları ve Züleyha Gülüm.