İzmir Barosu, toplumsal barışı tehdit eden ve sığınmacıları ötekileştiren suçlara karşı etkin tedbir alınması gerektiğinin de altını çizerek, olası hukuki süreçlere de müdahil olmaya hazırız mesajı verdi.

Sığınmacıların uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarına dikkat çeken ve nefret içerikli söylemlerin bir an önce önüne geçilmesini isteyen İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Kaymak, kurum adına yaptığı açıklamada “Afganistan’daki trajik gelişmelere duyarsız kalamayız, ülkeden kaçan kişiler için başta mülteci hukuku olmak üzere genel insan hakları hukukunun gerektirdiği önlemler gecikmeksizin alınmalıdır. Ülkemizde ve dünyada başta Afganistan’dan gelenler olmak üzere mülteci, göçmen ve genel olarak yabancı düşmanlığına dayalı nefret söyleminin arttığı ve Ankara Altındağ’da henüz yakın zamanda yaşandığı üzere hızla ciddi ve trajik nefret suçlarına dönüştüğü gözlemlenmektedir. Tarafı olduğumuz uluslararası hukukun açık bir gerekliliği olmasına karşın ülkemize sığınan insanlara yönelik son zamanlarda yükseltilen ayrımcılık ve nefret içeren söylemlerin hızla suçlara dönüştüğü ve toplumsal barışı tehdit ettiği görülmektedir. İzmir Barosu olarak sığınmacıların korunması için hukuki ve sosyal tedbirlerin alınması, başta kayıt ve barınma olmak üzere sağlık, eğitim ve insani alanlarda hızlı ve etkili önlemlerin alınması için çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Sınırların açılması ve sığınmacıların korunması amacıyla hükümete çağrıda bulunan Kaymak, bunun siyasi bir tercih değil, hukukun gereği olduğunu hatırlattı.