Günümüzde atmosferdeki sera gazları ve arazi kullanımındaki değişikliklere bağlı olarak yükselen hava sıcaklıklarının, doğal ekosistemleri tahrip ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Tolunay, “Sanayi Devrimi’nden sonra atmosferde başta karbondioksit olmak üzere metan, diazotmonoksit gibi sera gazlarının oranı giderek arttı. Doğal ekosistemlere etkisi ise, küresel ısınma ve iklim değişikliği olarak yansıdı. Bunun neticesinde ekosistem tahribatı oluştu. İklim değişikliğine bağlı olarak giderek şiddetlenen etkileri kendini kuraklık, sel, taşkın, heyelan, sıcak hava dalgaları, fırtına ve hortum, dolu, orman yangınları gibi afetlerin süre, sıklık ve şiddetinde artışlar canlıların genetik çeşitliliğinin daralmasına, türlerin yok olma riskiyle karşılaşmasına ve göçlere zorlanmasına, sulak alanların kurumasına, kıyıların sular altında kalmasına ve özetle ekosistemlerin tahrip olmasına yol açmaktadır. Ekosistemler tahribatla karbon yutak alanı özellikleri kaybetmekte ve atmosferden alınan CO2 miktarı da azalmakta, böylece küresel ısınma süreci artarak devam etmektedir. Bu tahribatı durdurmak için; en büyük karbon yutakları olan ormanları korumamız, ormanlardan aşırı odun kesimi yapmamamız ve doğal ekosistemlerde depolanan karbon miktarını artırmamız gerekiyor. Ancak ülkemizde orman ve mera alanlarımız giderek azalıyor. Azalma kentleşme ve arazi kullanım değişikliklerinden kaynaklanıyor. Tüm bunların sonucunda ise, 1 hektar orman alanını tarıma dönüştürdüğünüz zaman, hektar başına 20 ton kadar karbon emisyonuna neden olunuyor” dedi.

“Bilinçlenmek köprüden önceki son çıkış’’

İklim değişikliklerinin Türkiye’yi de büyük ölçüde etkilediğini vurgulayan Tolunay, “Her yıl bir önceki yıldan daha fazla gerçekleşen aşırı hava/iklim olayları sonucu sıcak hava dalgaları, sel /taşkınlar, fırtına ve dolu gibi afetler karşımıza çıkmakta. Gelecekte ise, Türkiye’nin daha fazla ısınacağını biliyoruz. Bu nedenle kuraklık ve sel gibi çok sayıda iklim değişikliğine bağlı hava olaylarına şahit olabiliriz. Bunları günümüzde de yaşamaktayız. Gelecekte ise, bu olayların şiddetinin, süresinin ve sıklığının değişmesi söz konusu. Artık varacağımız sonucun kötü olduğunu görmeliyiz. Yaşayacağımız birçok aşırı hava olayını bilinçlenerek engellemek bizim elimizde ve bu köprüden önceki son çıkış” diye konuştu.

Çalıştay sonunda Prof. Dr. Doğanay Tolunay katılımcıların sorularını cevapladı.