Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın ‘Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentileri Raporu’nda, fonksiyonel sınıflandırmaya göre ocak-haziran dönemi bütçe gerçekleşmelerine yer verildi. En yüksek oran dinlenme, kültür ve din hizmetlerinde gerçekleşti. Dinlenme, kültür ve din hizmetleri için bütçede ayrılan kaynak 20.5 milyar TL’ydi.

Ocak-haziran döneminde gider 11.7 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu kalemden harcama 9.3 milyar TL olarak kaydedilmişti.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre bütçede genel kamu hizmetleri için öngörülen 381.1 milyar TL ödeneğin ocak-haziran döneminde yüzde 50.5’inin (192.3 milyar TL) kullanıldığına işaret edilen raporda, ocak-haziran döneminde fonksiyonel sınıflandırmaya göre gerçekleşme oranı en yüksek gider kaleminin yüzde 57.4 ile dinlenme, kültür ve din hizmetleri olduğu belirtildi.Raporda, program sınıflandırmasına göre ocak-haziran dönemi bütçe giderleri tablosuna da yer verildi. Tabloya göre, din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için ocak-haziran döneminde 6.2 milyar TL harcama yapıldı. Aynı dönemde araştırma, geliştirme ve yenilik için 3.1 milyar TL, çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması için 1.9 milyar TL, gençlik için 503.1 milyon TL, hayat boyu öğrenme için 1.1 milyar TL, insan hakları için 26.9 milyon TL, ‘kadının güçlenmesi için’ 171.1 milyon TL, ortaöğretim için 20.3 milyar TL, yükseköğretim için 25.5 milyar TL, temel eğitim için 35.6 milyar TL harcama gerçekleştirildi.