Zeytinlik alanları maden yatırımlarına açan yönetmelik değişiklikleriyle ilgili Ege’deki meslek örgütleri, çevre dernekleri ve diğer sivil toplum kuruluşları eylemler ile tepki gösterdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın zeytinlik alanlarda maden arama faaliyetlerinin önünü açan maden yönetmeliği değişikliğinin iptali için dava açan İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Batı Urla Köyleri Çevre Koruma Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği, Ege Çevre ve Kültür Platformu ve Salihli Çevre Derneği İzmir Bölge Adliyesi önünde açıklama yaparak yönetmeliğin geri çekilmesini istedi.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, “Siyasi iktidar şirketlerin sermaye birikimini artırmak ve daha fazla kâr elde etmelerini sağlamak için yaşam alanlarını, doğal alanları talana açmaya devam ediyor. Bu doyumsuz yok etme hırsına, doğayı yağmalama merakına ilişkin hikâyeyi hepimiz biliyoruz. Yağmacılar, talancılar ve rantçılar tarih sahnesinden silinirken ölmez ağacının öyküsünün bitmeyeceğinin de farkındayız. Zeytinliklerin bir yönetmelik değişikliği ile maden şirketlerine peşkeş çekilmemesi için mücadele etmenin tarihi bir yükümlülük olduğunun bilincindeyiz. Yaşam savunucuları olarak, gerçekleştirilmek istenen bu kıyım ve yıkıma karşı duracağız” ifadelerini kullandı. “Zeytin için adalet” mitinginde konuşan Milas Kent Konseyi Başkanı Çağlayan Üçpınar, “Yönetmeliğin ardına sığınarak çam ve zeytin ağaçları hızla kesilecek, belirlenen maden alanları temizlenecek ve yönetmelik yürütmeyi durdurma başvuruları işleme konulmadan geri çekilecektir. Böylece asıl amaca da ulaşılmış olacaktır. Atı alan Üsküdar’ı geçmeden bu yönetmelik iptal edilsin” dedi.

Bornova Belediyesi düzgün yollar için durmadan çalışıyor Bornova Belediyesi düzgün yollar için durmadan çalışıyor

Marmaris’te Ekolojik Mücadele Komitesi’nin çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar da yapılan düzenlemeyi protesto etti. “Bu memleket sahipsiz değildir” sloganıyla Marmaris’te maden alanına çevrilmek istenen zeytinlikler için mücadele edeceklerini duyurdu ve tüm ilçe sakinlerini mücadeleye çağırdı. Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Pınar Ünlü, “Yılların alın teriyle üretilen ölmez ağacımız zeytini, korunan alanlarımızı maden, enerji, inşaat şirketleri ve sözde turizm yatırımlarının insafına bırakmayacağız” şeklinde açıklamada bulundu.