İzmir Sağlık Platformu, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz. Ceza, köle ve gasp yönetmeliğini kabul etmiyoruz" başlığıyla Gündoğdu Meydanı'nda 4 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi için miting yapılacağını duyurdu.

Sağlık Platformunu oluşturan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık- İş Sendikası, İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED), İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği (İZASED) , İzmir Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği (TAHUD) temsilcilerinin katılımıyla İzmir Tabip Odası'nda basın açıklaması yapıldı.

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, mitinge sağlık emekçileri ile yurttaşları beklediklerini belirterek, "Umuyoruz ki şu ana kadar taleplerimizi dile getirmemize rağmen kulaklarını tıkayan, gözlerini kapatan yöneticiler, bu isyanımızı ve çığlığımızı duyarlar. Umarız bu ceza yönetmeliği geri çekilir" dedi.

"SAHANIN GERÇEKLERİNDEN UZAK"

Sağlık Platformu adına ise basın açıklamasını İZAHED Başkanı Funda Müftüoğlu yaptı. Açıklama şöyle:

"30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanıp 1 Temmuz 2021 itibariyle yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile karanlık bir süreç başlamıştır. Aile hekimliği sisteminin başladığı 2005 yılından günümüze, sistemdeki yanlışlara, tüm zorluklara rağmen mesleğimize olan saygımız ve görev bilinci içinde bireysel çabalarımızla yürütmeye çalıştığımız koruyucu hekimlik hizmetlerinde kat ettiğimiz yol yok sayılmış, bu yönetmelikle aile sağlığı merkezinde çalışanların adeta ipi çekilmiştir. Bu yönetmelik, bırakın sorun çözmeyi, birinci basamak sağlık hizmetlerinde zafiyete yol açıp sistemi çalışamaz hale getirecektir. 'Kervan yolda düzülür' mantığı ile sahanın gerçeklerinden uzak ve kapalı kapılar ardında hazırlanan yönetmeliğin, adı her ne kadar, 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği' olsa da barındırdığı koşullar, ihtar puan cetvelindeki maddeler ve şartlar sebebiyle düpedüz bir ceza yönetmeliğidir. İfade özgürlüğünü kısıtlayan, halkın gerçek bilgiye ulaşmasına engel olmayı amaçladığı anlaşılan yeni ceza puanı uygulaması da bu yönetmeliğin en can alıcı noktalarından birisi olarak ortaya çıkmaktadır.

"İPTAL EDİLENE KADAR MÜCADELE SÜRECEK"

Bu yönetmelikle özlük haklarımız ve iş güvencemiz, adil olmayan ceza uygulamaları ve puanları ile tehdit altına alınmaktadır. Yönetmelik barındırdığı maddelerle keyfi uygulamaların önünü açmakta, Aile Sağlığı merkezi çalışanlarının geleceğini ne yazıktır ki yöneticilerin insafına bırakılmaktadır. Ayrıca yıllardır yaptığımız kronik hasta takiplerinin HYP (hastalık yönetim platformu) yeni bir angarya olarak personelin ve sistemin kaldıramayacağı bir iş yüküne neden olacaktır. Yönetmeliğin yayınlandığı andan itibaren dernekler, meslek örgütleri ve sendikaların merkezlerince hukuki açıdan masaya yatırmış, yönetmeliğin iptali talebiyle, Danıştay'a art arda davaları açılmıştır. İzmir Sağlık Platformu olarak 4 Aralık’ta İzmir’ de Gündoğdu Meydanı'nda susmuyoruz, korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz! Ceza yönetmeliğini, köle yönetmenliğini, gasp yönetmeliğini kabul etmiyoruz. Bu yönetmelik iptal edilene dek mücadelemizi sürdüreceğimizi ve direneceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."