Saldırı tutanaklara böyle yansıdı

AKP ile CHP'li vekillerin 'kürsü' kavgası tutanaklara nasıl böyle yansıdı

12 Ocak 2017 Perşembe 15:35
Saldırı tutanaklara böyle yansıdı

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda çıkan arbede tutanaklara da yansıdı.

Tutanaklarda Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın'ı yönelik CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, “Ahmet, biri ölürse sorumlusu sensin” ifadeleri dikkati çekiyor.

Genel Kurul'da yaşanan tartışmalar tutanaklara şöyle yansıdı:

"Görüşmeleri bu gece tamamlamayacağız"

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL: Biz, halkın gözlerinin içine baka baka bu maddenin burada konuşulmasını temin etmek için, gerekirse yirmi dört saat çalışmak için ama halka bunu sınırsız olarak anlatmak için, halkın kürsüsünü başkasına vermemeniz için halkın kürsüsünü sizden koruma altına alıyoruz arkadaşlar. Yaşasın, hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Milletin kürsüsüne sahip çıkıyoruz, milletin kürsüsünü sizlerden koruyoruz. (CHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - Bu görüşmeleri bu gece tamamlamayacağız.

"Bu kürsü milletin kürsüsüdür"

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, burası bir tiyatro alanı değil, burası bir sahne değil. Ciddi bir iş yapıyoruz, millet adına bir iş yapıyoruz, bu kürsü milletin kürsüsüdür.

Lütfen, sayın milletvekilleri, herkes yerini alsın.

Sayın milletvekilleri, demokrasi anlayışımız bu olmasa gerek.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.”

"Herkes kendi grubunun bulunduğu yere çekilsin"

Aranın ardından Genel Kurul saat 03.18’te açıldı ve tutanaklara şu konuşmalar yansıdı:

BAŞKAN – (BAŞKANVEKİLİ AHMET AYDIN)- Sayın milletvekilleri, istirham ediyorum, herkes kendi grubunun bulunduğu yere çekilsin.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ENGİN ALTAY (İstanbul) - Şimdi, bu, gücü gücü yetene mi olacak yani? Gücü gücü yeten mi işgal...

Biz bir demokratik tavır koyduk ama siz diyorsunuz ki...

BAŞKAN - Şunu özellikle ifade edeyim...

(AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen yerinize...

(AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, gürültüler)

"Bu kürsü Kurtuluş Savaşı'nda dahi işgal edilmedi"

BAŞKAN - Bakın, değerli arkadaşlar, bu kürsü Kurtuluş Savaşı'nda dahi işgal edilmedi. Bombaların altında hep birlikte direndik. Ne olursunuz, herkes bulunduğu yere, herkes bulunduğu gruba çekilsin.

Şimdi, değerli arkadaşlar, madde üzerinde söz sırası Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'a aittir.

Buyurun Sayın Ünal. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Telsiz mikrofonunuz var.

(AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, gürültüler)

"Ahmet, biri ölürse sorumlusu sensin"

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Ahmet, biri ölürse sorumlusu sensin.

BAŞKAN - Sorumlusu burayı işgal edenlerde.

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ TACETTİN BAYIR (İzmir) - İşgal yok.

(AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, gürültüler)

BAŞKAN - Süreniz on dakikadır.

(AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, gürültüler)

AK PARTİ GRUBU ADINA MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle...

(AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, gürültüler)

MAHİR ÜNAL (Devamla) - Sayın milletvekillerimiz, buyurun, siz isterseniz yerlerinize geçin.

BAŞKAN - Sayın Ünal'a şahsı adına olan söz talebini de ekliyorum.

On beş dakika süre veriyorum.

Buyurun.

MAHİR ÜNAL (Devamla) - Değerli milletvekilleri…

(AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, gürültüler)

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Arkadaşlar, Meclis başladı çalışmaya, hadi!

MAHİR ÜNAL (Devamla) - …bu yüce Mecliste dört yıl grup başkan vekilliği yaptım ve bu kürsüye her geldiğimde büyük bir heyecanla geldim çünkü bu Gazi Meclisin mehabeti ve temsil ettiğimiz büyük Türk milletinin üzerimizdeki sorumluluğu…

(AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, gürültüler)

CHP SAKARYA MİLLETVEKİLİ ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Yalan!

MAHİR ÜNAL (Devamla) - …bizi her defasında daha çok heyecanlandırdı. Bu Meclis özellikle 15 Temmuz günü bütün milletin iradesine sahip çıkıldığı Meclistir. (Gürültüler)

"Milleti millete kırdırmayın"

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Yapmayın! Milleti millete kırdırmayın!

MAHİR ÜNAL (Devamla) - Bu kürsü kutsal bir kürsüdür. Bu kürsü dokunulmazlığı olan bir kürsüdür.

(AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, gürültüler)

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Bu milleti birbirine kırdırmayın! Burada şov yapmayın!

MAHİR ÜNAL (Devamla) - Bu Meclis demokrasinin merkezi olan Meclistir. Millî iradenin tecelligâhı olan bu Meclis kutsal bir Meclistir.

(AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, gürültüler)

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Yanlış yapıyorsun!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yerlerinize lütfen. Lütfen yerlerinize geçin.

MAHİR ÜNAL (Devamla) - Değerli milletvekilleri…

(AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, gürültüler)

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) - İnsanları kırdırıyorsunuz birbirine!

MAHİR ÜNAL (Devamla) - …her biriniz, her birimiz temsil ettiğimiz bu aziz millete karşı sorumluyuz. Bu sorumluluk Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzük'üyle belirlenmiştir. Bizim, Anayasa'nın ve İç Tüzük'ün dışında hareket etmemiz beklenemez. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Yanlış yapıyorsunuz! Yapmayın! Milleti birbirine kırdırmayın! Burada şov yapmayın!

"Siz kırdırıyorsunuz lan"

MUSTAFA YEL (Tekirdağ) - Siz kırdırıyorsunuz lan!

(AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, gürültüler)

MAHİR ÜNAL (Devamla) - Hele hele, bu Mecliste Anayasa'ya uygun, demokrasimize uygun…

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Yazıktır, millete yazık! Sizin yaptıklarınız doğru değil!

"Delirtme beni"

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ABDULLAH BAŞCI (İstanbul) - Bağırma! Delirtme beni!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yerlerinize lütfen. Herkes yerine otursun.

MAHİR ÜNAL (Devamla) - …her türlü düzenlemeye uygun bir şekilde getirilmiş yasal bir hak kullanılırken….

(AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, gürültüler)

BAŞKAN - Kürsü hatibe aittir. Lütfen herkes yerine otursun.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Milleti birbirine kırdırmayın!

MAHİR ÜNAL (Devamla) - …bu şekilde bir kürsü işgali kabul edilemez.

(AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, gürültüler)

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Milleti birbirine düşürmeyin! Mahvoluruz! Yapmayın, vatanın evlatlarını birbirine düşürmeyin!

MUSTAFA ATAŞ (İstanbul) - Ya bağırma, bağırma!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Öncelikle, milletvekili arkadaşlarımı sükûnete davet ediyorum… (CHP sıralarından "Yuh!" sesleri, gürültüler) …ve bu yüce Meclisi hürmetle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, "Bravo!" sesleri)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ünal.

(AK PARTİ ve CHP sıralarından karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

"Bırakın gelsinler"

AK PARTİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Bırakın gelsinler! Bırakın gelsinler!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, soru-cevap işlemi yok.

5'inci madde üzerinde beşi aynı mahiyette olmak üzere yedi önerge vardır. İlk okutacağım beş önerge aynı mahiyettedir.

(AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, gürültüler, alkışlar)

BAŞKAN - Aynı mahiyetteki önergeleri okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2/1504 esas numaralı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesi ile 2709 sayılı Kanun'un değiştirilen 87'nci maddesinde yer alan "öngörülen" ibaresinin "belirtilen" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Salih Fırat (Adıyaman) ve arkadaşları

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) - Aynı mahiyetteki önergelerimizi çekiyoruz.

(AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, gürültüler)

BAŞKAN - Aynı mahiyetteki önergeler çekilmiştir."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.