Merkez kampüs ve diğerleri olmak üzere fiziki bölünme yerine
bazı önerilerim aşağıda sıralanmıştır.

a) Öncelikle öğrenci kontenjanları düşürülmelidir.Büyüme nicel değil nitel ölçekte olmalıdır.

b) Üniversiteye yeni iki rektör atanabilir. Bu arada kendisini de rencide etmeden Mevcut rektörün istifası istenir.İki rektör kendi aralarında görev ve fakülte bölüşümü yaparlar.

c) Mühendislik Mimarlık fakültesi; Ankara Teknik Üniversitesi olarak dönüşebilir.

d) Gazi Tıp fakültesinin adı bir markadır.Tıp fakültesine dokunmamak gerekir.

Ancak Ne yapılırsa yapılsın.Üniversite içine bir huruç kareketi olarak sızmış ,yapışkan ve bir o kadarda müptezel FETÖ unsurların tam temizliği ve belirlenmesi yapılmadan üniversitede radikal kurumsal bir değişikliğe ve dönüşüme gidilmemelidir.Bu temizlikten sonradır ki;  hantallığından kurtulan ve hafifleyen Gazi üniversitesinin aslında etkin  yönetimi için bir rektörün bile fazla olduğu gerçeği ile bile karşılaşabiliriz.

Dönüşüm önce zihinlerde başlamalı.Kollektif yönetim seçenekleri ve yönetim modelleri ile bütünü yönetme idari azmi ve akademik becerisi içinde olunmalı kolaycılık ve şark kurnazlıklarından kaçınılmalıdır.