Geçen hafta, yasada ‘’Yasaklı Irk’’ olarak tanımlanan sahipli iki köpeğin saldırısına uğrayan evladımızın yaşadığı travmaya herkes gibi biz Veteriner Hekimler de derin üzüntü duyduk.  Bu olayın ardından resmi makamlarca yapılan açıklamalarda sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanların toplatılması talimatı, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda belirtilen’’ Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılması esastır.’’ maddesi ile ters düşmektedir. Bu doğrultuda, tam ifade edilmeyen eksik bilginin 5199 sayılı kanunun, kanun maddesi 2. Kısım madde 6’da olduğu görünmektedir.

Biz Veteriner Hekimler, yeryüzünde yaşayan tüm hayvan türlerinin sağlığı için önlem alan, hastalıkları konusunda tanı koyan, tedavisini yapan, refahı, bakımı ve üremesi konularında tıbbi bilgi ve yasal yetkiyle donatılmış sağlık çalışanlarıyız, bizlerin görevi korumak ve yaşatmaktır.

Kentlerin sokaklarında yaşayan sahipsiz bırakılmış tüm hayvanlar 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile koruma altına alınmıştır. Bu kanun doğrultusunda hareket etmek Belediye Başkanlarının ve Belediyede çalışan meslektaşlarımızın uyması gereken elzem bir durumdur.

Sonuç olarak Sahipsiz hayvanların popülasyonunun kontrol altına alınması Sayın Cumhurbaşkanımızın söyleminde özne olarak durmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle yapılması gereken bazı adımların atılması için buradan talepte bulunuyoruz.

  • Belediyeler ve Bakanlıklar bazında Veteriner Hekim sayısının arttırılması, kamu istihdamının sağlanması gerekmektedir.
  • Büyükşehir Belediyelerinde Veteriner İşleri Daire Başkanlıkları kurulmalıdır.
  • Veteriner işleri müdürlüklerinin bütçeleri arttırılmalıdır.
  • Veteriner işleri Müdürlüklerinin gerekli alt yapı ve ekipman eksikliklerinin arttırılması sağlanmalıdır.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası olarak, ortak yaşam içinde yer alan tüm hayvanların sağlığının korunmasında ve hayata tutunmasında büyük rol sahibi  meslektaşlarımızın, bu süreçte her zamanki gibi kanunun verdiği yetki doğrultusunda, mesleki etik ve deontolojik yaklaşımlarla hareket edeceklerinin bilinmesini istiyoruz.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu & İVHO Hayvan Hakları Komisyonu