*Günaydın, güzel bir gün diliyorum.*

Ahlakın ve siyasetin, toplumsal uzlaşmaların amacı ortak yarara hizmet edecek davranış ve politikaları gerçekleştirmek olmalıdır. 

*Bu amaca ulaşmak için sorgulanabilir, kanıtlanabilir, güvenilir dünya bilgisine ihtiyacı vardır.* 

Laikliğin kaynağı ve gerekçesi ortak iyilik amacı için doğru bilgi ihtiyacıdır.

 *Dünya işleri, toplumun ortak işleri kanıtlanabilir, sınanabilir, ortak bilgiye göre, dünyaya bakarak yapılmalıdır.* 

*Tarih boyunca bakmadan bilme iddiasıyla yapılan işler, ister dini, ister din dışı ideolojilere, isterse siyasi ve ekonomik iktidarların buyruklarına dayanarak yapılsın, büyük felaketlere yol açmıştır.

*Laiklik kavramına bu şekilde bakınca standart ‘din ve devlet işlerinin ayırılması’ tanımından iki yönde de daha genel ve kapsamlı bir laiklik kavramına ulaşıyoruz.*

*Birincisi sadece dini inancın yorumlarına göre önden bilme iddialarına değil her türlü ideolojik temelli önden ‘bilme’nin reddi gerekir.*

*İkinci olarak laiklik sadece devlet işlerinin değil her türlü dünya işlerinin, toplum işlerinin ideolojik ve dini önden bilme ve buyruklara göre yapılmaması gereğidir.*

*Burada kritik kelime ‘işler’ : sadece kişiyi ilgilendirdiği ölçüde, sonucunda kişiye de zarar verebilecek, başkalarını, toplumu da etkileyecek davranışlara (eylemlere, işlere) yol açmadığı sürece dini, felsefi, ideolojik inanç ve inançsızlık için elbette özgürlük tanınmalıdır.*

Tarih içinde modern toplumlarda ilk laik uzlaşma din konusu ile ilgili olarak varılan uzlaşı olmuştur. Dünya işlerinin herhangi bir dini inanç ve kanıtlara dayanmayan yorum bazında yapılmaması laiklik anlayışı olarak ortaya çıkmıştır. *Dini olmayan ideolojik önyargıların da aynı kapsamda toplum işlerinden dünya işlerine temel alınmaması gereği de yine tarihi tecrübelerle, felaketlerle anlaşılmıştır.* 

*Sonuç olarak; Geniş anlamıyla laiklik olmadan demokrasi de, iyi bir toplum hayatı da olmaz.

*Laiklik karşıtı örgütlenmeler ve laiklik karşıtı tarikatlar kendi değer ve görüşlerini sanki kutsalmış gibi, tartışılmaz gibi sorgulamadan kabul edilmesi gerektiğini bir takım rituellerle kabul ettirmektedir.*

Bu örgütlenmeler çok kolay nakti ve ayni bagiş toplamaktadır. Devlet imkanlarına ayrıcalıklı bir şekilde meşru yada gayrimeşru olarak sahiptirler. 

*Bu tür tarikat,  ve örgütlenmelerin yaygınlaşması ile din kisvesi altında sapkınlık olabildiğince artmıştır.*

*Her mezhep, her tarikat, her topluluk veya her ülkede  farklı yorumlanan  dini emirleri referans alarak toplum yaşamına yön vermek de günümüzde özgürlüklerin kısıtlanması ve kendi düşünceleri dışındaki herkesi ve her kesimi kâfir, din düşmanı ve benzeri suçlamalarla kin ve nefret yaymalarına neden olmaktadır.* 

Kabul edilemez bir çok konuda "Allah'ın emri" diye dayatmalar günümüzde toplum yaşamında  tartışılmadan ve doğruluğu akıl süzgecinden geçirilmeden doğruymuş gibi sunulmaktadır.

*Bu gibi olumsuzlukların önüne geçebilmek için laiklik kurallarının ve anlayışının toplumda yerleşik olması için çalışma yapılmalıdır.*

*YENİDEN EGİTİM VE KÜLTÜR DEVRİMİNE...* 

Kalın sağlıcakla....